ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมงบประมาณช่วยภัยหนาว30 ล้านบาท

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมงบประมาณ 30 ล้านบาท ไว้สำหรับจัดหาอุปกรณ์กันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 42 คน สำรวจพื้นที่ ความต้องการของประชาชน ทั้งผ้าห่ม เสื้อกันหนาว โดยจะเริ่มแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวทันที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว โดยจะพิจารณาให้กลุ่มคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่นตามยอดดอย ภูเขา อำเภออมก๋อย แม่แจ่มก่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กันงบประมาณสำหรับภัยพิบัติหนาวไว้ปีนี้ 30 ล้านบาท
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า แต่ละปีจะมีประชาชนผู้ประสบภัยในเชียงใหม่ร้องขอเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวเกือบล้านชิ้น แต่ก็จัดให้ได้ไม่ถึงครึ่งของความต้องการ โดยจะพิจารณาในรายที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแจกซ้ำซ้อน
 
15 ตุลาคม 2555 , 13:19 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่