สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดินหน้าจัดทำแผน 5 ปี ตั้งเป้าเป็นสวนชั้นนำระดับอาเซียนและให้เป็นที่รู้จักระดับโลก

  
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดินหน้าจัดทำแผน 5 ปี ตั้งเป้าเป็นสวนชั้นนำระดับอาเซียนและให้เป็นที่รู้จักระดับโลก พร้อมพัฒนาสวนสาขาอีก 5 แห่ง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดทำแผน 5 ปี ตลอดจนแผนงบประมาณ ความเสี่ยง บุคลากร และแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่ โดยวางกลยุทธ์ไว้ 6 ด้าน ในปี 2559-2561 ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นสวนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสวนที่รู้จักในภูมิภาคเอเชีย และปี 2561 เป็นต้นไป จะเน้นเป็นสวนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และรู้จักในระดับโลก โดยจะมีกลยุทธ์ที่สอดรับ สำหรับแนวทางและรูปแบบการดำเนินการจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เน้นเป็นสวนที่สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ดึงดูดใจ และพัฒนาแผนธุรกิจในเชิงรุก
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการฯ ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทย หากมองในแผน 5 ปีข้างหน้า ต้องพัฒนาโดยเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มากขึ้น ทั้งการสร้างเครือข่าย และสร้างจุดเด่นในสวนสาขาอีก 5 สาขา ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
 
15 ตุลาคม 2555 , 15:05 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่