เจ้าหน้าที่ 800 นายสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้น 6 พื้นที่ 25 เป้าหมาย ย่านชุมชนแออัดและแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่

  
    เจ้าหน้าที่ 800 นายสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้น 6 พื้นที่ 25 เป้าหมาย ย่านชุมชนแออัดและแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดระเบียบตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนายวิชัย ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 นำเจ้าหน้าที่ 800 นาย เข้าจู่โจม ปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 6 พื้นที่ 25 เป้าหมาย ทั้งสี่มุมเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง อำเภอสันทรายและอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน โดยในเขตเมืองได้เข้าตรวจค้นที่ชุมชนหัวฝาย ชุมชนฟ้าใหม่ ชุมชนสวนดอก ชุมชนบ้านพักนิ่มซี่เส็ง ชุมชนคลองเงิน สว่นที่อำเภอสันทราย เข้าตรวจค้นชุมชนบึงบัว และชุมชนหัวเสือ ดอนไฟ อำเภอหางดง โดยเฉพาะชุมชนคลองเงิน ย่านตลาดคำเที่ยง ซึ่งเป็นแหล่งที่พักของแรงงานต่างด้าวชาวไทยใหญ่และชาวพม่ามาพักอาศัยอยู่อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เจ้าหน้าที่ได้นำคนเหล่านั้นประมาณร้อยคนมาตรวจสอบบัตรประชาชนและใบอนุญาตทำงาน และตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
สำหรับพื้นที่ชุมชนคลองเงิน เป็นพื้นที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เคยเข้ามาจัดระเบียบก่อนหน้านี้แล้ว มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนมาก ทุก ๆ เช้าจะมีแรงงานต่างด้าวมายืนรอที่ริมถนนเป็นทัศนอุจาด เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดและไม่มีสุขอนามัยที่ดี
 
16 ตุลาคม 2555 , 09:14 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่