สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย โดยสำนักงานประจำประเทศไทย เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 60 และ 61 และสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 16

  
     สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย โดยสำนักงานประจำประเทศไทย เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 60 และ 61 และสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 16 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีชื่อเสียงและต้องการสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา
สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย โดยสำนักงานประจำประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 60 และ 61 และสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 16 ของสมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเชีย โดยใช้สถานที่หลัก คือ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ ในการจัดและอีก 10 โรงแรม ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2555 นางสุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน จาก 75 ประเทศ ซึ่งเป็นทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะมีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การเลือกที่จะจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเข้ามาสัมผัสความงามด้านวัฒนธรรมล้านนา
การประชุมดังกล่าว มีหัวข้อในการประชุมเรื่องมาตรการการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เพิ่มมูลค่า โดยผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
 
16 ตุลาคม 2555 , 16:20 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่