เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว

  
     เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว พร้อมแนะ หากระบาด ควรงดปลูกข้าวระยะหนึ่งและปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยดังกล่าว
นางนิชกานต์ โตเขียว เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเกษตรกรให้ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว ลักษณะการทำลาย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้น ข้าวเหนือระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวใบเหลืองแห้ง ต้นเตี้ยแคระแกรน ไม่ออกรวงหรือออกรวงน้อย
รูปลักษณะของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวพวกปากดูด ชอบอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข่าวและดูดน้ำเลี้ยง ตัวเมียจะวางไข่บริเวณเส้นกลางใบหรือกาบใบข้าว ไข่มีสีขาวเป็นกลุ่มเรียงเป็นแถวในแนวตั้งฉากกับกาบใบ คล้ายหวีกล้วย ทำให้กาบใบเป็นรอยช้ำสีน้ำตาล ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ถึง 200 ฟอง ระยะไข่ใช้เวลา 7 วัน จึงฟักเป็นตัวอ่อน อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าว ประมาณ 16 วัน จนเป็นระยะตัวเต็มวัย การป้องกันและกำจัด หากพบการระบาดมาก ควรงดการปลูกข้าวสักระยะหนึ่ง และปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปลูกข้าวพันธุ์ที่มีความต้านทาน ลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย ในนาที่สามารถควบคุมน้ำได้ให้ไขน้ำท่วมยอดข้าว จะช่วยทำลายไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ หมั่นสำรวจตามโคนกอข้าวอย่างสม่ำเสมอ ไร่ละ 10 จุดๆ ละ 10 ต้น เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ ให้พิจารณาศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในนาก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีศัตรูธรรมชาติทั้งตัวห้ำ ตัวเบียนและเชื้อรา คอยทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่วนการใช้สารเคมี ควรใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำและพ่นสารเคมีในจุดที่มีการระบาดเท่านั้น พิจารณาถึงความสมดุลของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยา สำหรับสารเคมีที่ใช้ได้ ได้แก่ สารจำพวกไอโซโปรคาร์ป บูโปรเฟซิน และคาร์โบซัลแฟน
 
17 ตุลาคม 2555 , 11:18 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่