เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และภริยา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และภริยา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเปิดนิทรรศการ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องรับรอง 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ (H.E.Mr.Rolf Peter Gottfried SCHULZE) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และภริยา พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย และกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและเปิดนิทรรศการ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน ที่โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือและประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันประทับใจ มีความสุข ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีดี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังแจ้งถึงการรวมตัวกันของอาเซียนในปี 2558 ว่าถ้าเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย จะสามารถไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้
ปัจจุบันคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในเยอรมัน ประมาณ 10,000 คน และมีชาวเยอรมันที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 30,000 คน
 
17 ตุลาคม 2555 , 12:46 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่