ประธานอนุกรรมาธิการกีฬา พอใจการเตรียมการของเชียงใหม่ เจ้าภาพกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์" ต้นปีหน้า

  
     ประธานอนุกรรมาธิการกีฬา และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย พอใจการเตรียมการของจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์" โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ห้องประชุมร้านอาหารเชียงใหม่การ์เด้นท์แลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปรเทพ สุจริตกุล ประธานอนุกรรมาธิการกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ วุฒิสภา นายสุชาติ แจสุรภาพ อนุกรรมาธิการฯ และนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการจังหวัดเชียใหม่ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ หารือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์" ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556 ในโอกาสที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาสำรวจสนามแข่งขันและสถานที่ฝึกซ้อม ร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องสนามการแข่งขันและสนามฝึกซ้อม โดยทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย พอใจการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในการประชุมดังกล่าวยังได้มีการหารือในเรื่องการกำหนดจัดพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้มีความเหมาะสมสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจแก่นักกีฬาคนพิการและประชาชนผู้เข้าชม
ประธานอนุกรรมาธิการด้านกีฬาคนพิการฯ กล่าวว่า ตนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งนี้ ขอให้เจ้าภาพให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดการแข่งขันเช่นเดียวกับกีฬาแห่งชาติ โดยคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของคนพิการ เพราะต้องการโอกาสในการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ นักกีฬาผู้พิการของไทยสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติและพาราลิมปิกมาแล้วหลายรายการ
 
19 ตุลาคม 2555 , 11:10 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่