ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ ยาเสพติด การทุจริตจำนำข้าว ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร และการจัดตั้งศูนย์อาเซียนในท้องถิ่น
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม สัมมนาต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีพบว่าจะเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินการในไตรมาส 1-2 เพราะการใช้จ่ายของภาครัฐจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเข้มข้นต่อไป การดำเนินการปีที่ผ่านมาเน้นการปราบทั้งพ่อค้ารายใหญ่ รายย่อย การสกัดกั้น แต่มาตรเสริม การป้องกันกลุ่มเสี่ยง การดูแลการแพร่ระบาดในพื้นที่ต้องเพิ่มการปฏิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ต้องดำเนินการกวดขันสถานบริการที่ฝ่าฝืน มีเรื่องยาเสพติด สื่อลามก อนาจาร เพิ่มขึ้น ด้านการสกัดกั้น ได้มีการพูดคุยกับนายอำเภอไชยปราการและนายอำเภอฝาง ต้องเร่งปฏิบัติการกวดขัน เพราะเป็นช่องทางนำเข้ายาเสพติด
สำหรับ การรับจำนำข้าว ต้องป้องกันการทุจริต ตั้งแต่เรื่องจำนวนข้าว ผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่ ให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้มงวดในการปฏิบัติ ป้องกันการสวมสิทธิ์ มีการเพิ่มตำรวจ 5 นาย ในจุดรับจำนำข้าว นอกจากนี้ ขอความร่วมมือท้องถิ่น ให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้วางแผนลงพื้นที่ วิเคราะห์พืชเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมมาตรการแก้ไขและท้องถิ่นอาจต้องตั้งจุดรับซื้อเอง ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และสิ่งที่สำคัญ ให้มีการตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนไว้ในท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนอาเซียนในระดับจังหวัด
 
19 ตุลาคม 2555 , 11:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่