คนไทยป่วยด้วยโรคปริทันต์หรือโรคเหงือกร้อยละ 80 ในผู้ใหญ่ ส่วนเด็กไทยเป็นโรคฟันผุจำนวนมาก

  
     คนไทยป่วยด้วยโรคปริทันต์หรือโรคเหงือกร้อยละ 80 ในผู้ใหญ่ ส่วนเด็กไทยเป็นโรคฟันผุจำนวนมาก จากพฤติกรรมรับบริโภคอาหารรสชาติหวาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2555 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่องานทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยทรงริเริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว.ขึ้น ทำให้พสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลท ทุรกันดารได้มีโอกาสรับการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยให้บริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็กและคนชราโดยไม่คิดมูลค่า อีกทั้งกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกบนเวที ชิงรางวัลมากมาย
รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพปากของประชาชนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือก ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ ส่วนโรคฟันผุจะพบในเด็ก ทั้งนี้จากพฤติกรรมบริโภคอาหารรสชาติหวาน น้ำอัดลม ลูกอม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน และสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี อีกทั้งดูแลผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลทางทันตกรรมให้แก่ผู้พิการที่ไม่มีมือแปรงฟัน และบริการทันตกรรมจัดฟันในรายผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิดด้วย
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่นิยมซื้อเหล็กดัดฟันมาใช้เอง โดยไม่ทราบถึงพิษภัยของลวดที่ไม่มีคุณภาพ เพราะมีทั้งสี สารเคมี สนิมและปรอทอีกทั้งกาวตราช้าง ทั้งนี้อย่าเห็นเป็นเรื่องสวยงามเพียงชั่วครู่ เพราะอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้
 
19 ตุลาคม 2555 , 14:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่