พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีแห่งรอยยิ้มบ้านต้นเปา

  
     เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีแห่งรอยยิ้มบ้านต้นเปา 6 กิจกรรมในฐานะเมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
นายศุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา พร้อมด้วยนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมหัตถกรรมล้านนาไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและหัตถกรรมล้านนาไทยในตำบลต้นเปา 6 โครงการประกอบด้วย งานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง งานมหัศจรรย์ล้านาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา งานวันเกษตรชุมชนต้นเปา งานสรงน้ำพระธาตุวัดพระนอนแม่ปูคา และงานเทศกาลว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมและรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้ตรงความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักบ้านต้นเปามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเมืองหน้าด่านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาล้านนา
ในการจัดงานแต่ละครั้งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าหมื่นคน มีรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทต่อปี โดยปีนี้เทศบาลตำบลต้นเปาจัด Smiling Tonpao year หรือปีแห่งรอยยิ้มบ้านต้นเปาด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว 6 กิจกรรมที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ล่าสุดได้ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งจะจัดโรดโชว์นำสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นบ้านออกไปยังจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ ๆ ด้วย
 
19 ตุลาคม 2555 , 16:04 น. , อ่าน 1322  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่