น้ำแม่ปูคา น้ำแม่ออนและน้ำแม่กวงท่วมบ้านเรือนประชาชนนับพันหลังคาเรือนใน 5 หมู่บ้านของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  
     จากเหตุการณ์ฝนตกติดต่อกันส่งผลให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยน้ำได้ท่วมเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่ 5 ตำบล คือลำน้ำออน ได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งน้ำตำบลออนใต้ รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แผ่บริเวณกว้างไปถึงตำบลสันกำแพง ไปรวมกับลำน้ำกวงที่ตำบลบวกค้าง ส่วนน้ำแม่ปูคาก็ได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลห้วยทราย และตำบลแม่ปูคา ไหลไปรวมกับกับน้ำแม่กวงที่บ้านช่างเพี้ยง บ้านโป่งช้างคต ตำบลบวกค้างซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนนับพันหลังคาเรือน ในการนี้มีบ้านเรือนราษฎรที่บ้านแม่ออนถูกน้ำเซาะนับสิบหลังคาเรือน และเรือกสวนไร่นาเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่สะพานแม่ผาแหน หมู่ 6 ตำบลแม่ออนใต้ เสาสะพานชำรุดถูกน้ำพัด ต้องนำกระสอบบรรจุทรายประมาณ 40 คิวไปหนุนเพื่อต้านกระแสน้ำ นายสุรชัย จงรักษ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค กระสอบบรรจุทรายออกแจกจ่ายชาวบ้าน และให้การบรรเทาทุกข์เป็นการเบื้องต้นแล้ว
 
1 กันยายน 2549 , 16:11 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่