น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนคาดการณ์น้ำจะท่วมเขตเมืองในเวลา 15.00 น.วันนี้แน่นอน

  
     จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำปิงเมื่อเวลา 09.00 น.ที่จุด P1 สะพานนวรัฐ อยู่ที่ 3.72 เซนติเมตร โดยน้ำได้เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร โดยศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนได้คาดการณ์ไว้ว่าน้ำจะขึ้นสูงถึง 4.20 เมตร ในเวลา 15.00 น.ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนย่านป่าพร้าวนอกและเชิงสะพานป่าแดดมีน้ำท่วม โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำปิงได้เฝ้าระวังและเก็บข้าวของหนีน้ำ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาพอากาศพบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกมากที่สุดกว่า 90 มิลลิเมตร โดยได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยริมน้ำแม่ปิง น้ำแม่กวง น้ำแม่แตง น้ำแม่วาง ลำน้ำลี้ และลำน้ำแม่ทา ให้เก็บข้าวของหนีน้ำด้วย ขณะเดียวกันฝนได้ลดปริมาณลง แต่หลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามสถานการณ์รายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ล่าสุดมีประชาชนรายงานมาว่าน้ำแม่วางได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านต้นแหน อำเภอแม่วางเป็นบริเวณกว้าง มีน้ำท่วมผิวจราจรหลายจุดด้วย _ขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งที่มีน้ำท่วมได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนแล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตั้งจุดแจกกระสอบทรายแก่ประชาชนที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรายการพิเศษเพื่อรายงานสภาพน้ำท่วมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างราชการสู่ประชาชน รายงานสภาพปัญหาแบบเกาะติดสถานการณ์
 
1 กันยายน 2549 , 16:11 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่