ชาวบ้านแม่หอพระ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กว่า 100 คน ยืนหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ อ้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

  
     ชาวบ้านจากตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือและขอความชัดเจนจากทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดค้านการสร้างโรงโม่หินในพื้นที่ หลังจากกลุ่มนายทุนที่รับประทานโรงโม่หินได้เตรียมเข้าระเบิดหินในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้บริษัทผู้รับเหมาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนข้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยชาวบ้านต้องการให้ยกเลิกประทานบัตรดังกล่าวเพราะเกรงจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อีกทั้งก่อให้เกิดมลพิษ ฝุ่นละออง รวมทั้งน้ำเสียจากเหมืองแร่ไหลมารวมกับน้ำอุปโภคบริโภคตามแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อยู่ปัจจุบัน ทั้งนี้หากไม่มีการยกเลิกชาวบ้านพร้อมที่จะเดินหน้าคัดค้านเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าเปิดพื้นที่ เพราะเกรงว่าหากให้เอกชนเข้าไปเปิดพื้นที่แล้ว แม้จะระงับภายหลังก็ไม่สามารถฟื้นคืนธรรมชาติดังเดิมได้ ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วย หลังจากต่อสู้เรื่องดังกล่าวมานานนับสิบปี ด้านนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนการอนุญาตประทานบัตรให้แก่บริษัทเอกชนแล้ว การยกเลิกประทานบัตรต้องมีเหตุผลอันสมควรที่จะยกเลิก มิฉะนั้นจังหวัดจะต้องเสียค่าปรับให้เอกชนเป็นเงินจำนวนมาก ประกอบกับเอกชนที่รับสัมปทานก็ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านแล้ว มีคณะกรรมการร่วมไตรภาคีและมีตัวแทนของชาวบ้านร่วมเป็นกรรมการแต่ต้น ดังนั้นการยกเลิกประทานบัตรในขณะนี้จึงไม่สามารถกระทำได้ ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านต่างแสดงความไม่พอใจกับคำตอบและยืนยันจะยื่นหนังสือต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองตัดสินยกเลิกประทานบัตรโรงโม่หินดังกล่าว และยืนยันจะต่อสู้จนกว่าทางการจะมีคำสั่งยกเลิก
 
4 กันยายน 2549 , 20:14 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่