จัดรายการพิเศษมองเมืองเหนือ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

  
       คณะทำงานจัดการแช่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ นครพิงค์เกมส์ จัดรายการพิเศษมองเมืองเหนือ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสำหรับจัดการแข่งขัน
  จากการที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ "เวียงพิงค์เกมส์" ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556คณะทำงานได้จัดรายการพิเศษเพื่อระดมทุนในการจัดการแข่งขันผ่านรายการ "มองเมืองเหนือ" ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมออกรายการและรับโทรศัพท์เพื่อระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขัน การจัดพิธีเปิด พิธีปิดการแข่งขันเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติคนเชียงใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันของคนเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคเงินอย่างคับคั่ง
เบื้องต้นยอดการรับบริจาคกว่า ล้าน 5 หมื่นบาท สำหรับประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการบริจาค ติดต่อบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2555 หรือที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 โดยในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 จะมีการจัดกายกรรมเดนมาร์ค 3 รอบ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมชมกายกรรมดังกล่าวและร่วมสมทบทุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้
ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่ ////////////// 6 พ.ย.55
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 10:02 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่