แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เตือนผู้ใช้ถนนบนเส้นทางที่กำลังปรับปรุงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง

  
     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เตือนผู้ใช้ถนนบนเส้นทางที่กำลังปรับปรุง 2 เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
นายวสวัตติ์ ประภัสสร ผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความชำรุดเสียหายบนเส้นทางหลวง ด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนตัว SOFT SPOT และปูผิวทาง ASPHALT CONCRETE พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 118 ระหว่าง กม.30 – กม.36 (บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด) ดำเนินการโดย บริษัท ซีพีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2555 – 25 ธันวาคม 2555 และในส่วนของ ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 11 (ดอนจั่น) – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0 - กม.4 (เริ่มจากแจ่งกู่เฮือง – สะพานภาค 5) แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง สีขาว-เหลือง ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์ โรดไลน์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2555 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง 2 เส้นทาง แขวงการทางเชียงใหม่จึงขอแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งได้ที่ Service Center 0 5326 0649
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 13:10 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่