การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รณรงค์ให้สนับสนุนโคมลอย ธรรมชัย ช่วงเทศกาลยี่เป็ง

  
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รณรงค์ให้ผู้ผลิตและประชาชนปล่อยโคมลอยธรรมชัย ซึ่งปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าและความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ในเทศกาลงานลอยกระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา คือ การปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยแต่ละปีที่ผ่านมามีการปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีการปล่อยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบจากจำนวนโคมลอยที่ถูกปล่อยจำนวนมาก ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ตกลงพาดสายไฟหรือตกลงพาดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า นอกจากนั้น โคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ยังส่งผลกระทบให้เกิดอัคคีภัยทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการบินได้
นายไววิทย์ สุขมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวทางการแก้ไข ขอรณรงค์ให้ผู้ผลิต ผลิตโคมลอย ธรรมชัย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.808/2552 แทนโคมลอยรูปแบบเดิมและรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนโดยเลือกซื้อแต่โคมลอย ธรรมชัย ซึ่งมีข้อดี คือ ลวดยึดไส้โคมลอยทุกขนาดยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร โอกาสเกิดไฟดับน้อย ไส้โคมไม่หยดและเผาไหม้ก่อนตก ไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย ขนาด น้ำหนัก เวลาลอยในอากาศได้มาตรฐานตามประกาศของกรมขนส่งทางอากาศ และมีราคาจำหน่ายราคาเดียวกับโคมลอยแบบเดิม
ด้านสถิติไฟฟ้าดับเนื่องจากโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 ไฟฟ้าดับ จำนวน 24 ครั้ง ปี 2553 จำนวน 22 ครั้ง และปี 2554 จำนวน 30 ครั้ง ทั้งนี้ จากการจัดงาน สันทรายยี่เป็งพุทธบูชา ที่ธุงดงคสถานล้านนา ซึ่งเป็นงานที่มีการปล่อยโคมลอยมากที่สุดในประเทศ เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2554 โดยการปล่อยโคมลอยธรรมชัยเท่านั้น ไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและไม่เกิดอัคคีภัยในงานทั้ง 3 ปี
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 14:18 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่