สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ต
นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายฌอน นีโอ ตัวแทนจากบริษัทโค๊ดโพสเตอร์ พีทีอี.จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมแถลงข่าวโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Classroom of the Future) ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ บริษัทโพสต์ โค๊ด พีทีอี.จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำแท็บเล็ตไปตามฐานต่าง ๆ และตอบคำถาม จนกว่าจะครบทุกฐาน ซึ่งนับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผู้เที่ยวจะสนุกสนาน ฝึกการจดจำ ได้ความรู้ใหม่ ๆ อย่างประทับใจ เป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษา รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
กิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นั้น ช่วงเช้าจะมีการสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีกับการศึกษาสมัยใหม่ผ่าน Mobile Learning ณ ห้องประชุมใหญ่สวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วงบ่าย มีการแข่งขันการตอบคำถามเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ในชื่อว่า Chiang Mai Zoo iTrail Competition (เชียงใหม่ ซู ไอเทรล คอมพิติชั่น) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน
ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่ ////////////// 6 พ.ย.55
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 15:52 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่