กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี” ที่จังหวัดเชียงใหม่ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2555 เน้น 3 สุข 3 คุณค่า
นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้เด็กและสตรี” ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ และสังคม สาเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากเมาสุรา ยาเสพติด รองลงมาเป็นเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ เรื่องนอกใจ หึงหวง ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน และเรื่องสื่อลามก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อเด็กและสตรี โดยกรมสุขภาพจิต จะได้ร่วมรณรงค์ ให้รอยยิ้มและความสุขของเด็กและสตรีกลับคืนมา โดยเฉพาะสตรี ถ้าสตรีมีความสุขก็จะส่งผ่านถึงลูก สามีและคนในครอบครัว โดยเน้นรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสตตรีและครอบครัวใน 3 สุข และ 3 คุณค่า คือ สุขเพราะสุขภาพดี สุขเพราะมีความพร้อมทั้งทางใจ ทางกาย และสังคม สุขเพราะมีความสมดุลเรื่องงานและครอบครัว และ 3 คุณค่าของสตรีไทย คือ คุณค่าสตรีไทย อยู่ที่ความมีจิตใจละเอียดอ่อน การทำงาน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิตได้รณรงค์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สร้างรอยยิ้มให้เด็กและตรี” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายรวมพลังสร้างคุณค่า เสริมความรักให้กับเด็กและสตรีเกิดรอยยิ้ม และความสุขในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพ กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการสร้างสุขด้วยรอยยิ้ม นิทรรศการภาพถ่าย “สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม” การเสวนาหัวข้อ ความสุข สร้างได้ด้วยรอยยิ้ม ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและสตรี งานจัดระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 18:52 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่