สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Cloud Studio:Tourism Solutions

  
     สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Cloud Studio:Tourism Solutions หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Cloud Studio:Tourism Solutions ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 1 ใน 8 เมือง ที่เตรียมจัด Road Show แสดงนวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ พัทยา เขาใหญ่ ภูเก็ต หัวหิน สมุย กาญจนบุรี อุดรธานีและเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ เข้าถึงประโยชน์การนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานและสามารถเลือกหรือตัดสินใจนำ ICT โซลูชั่นไปใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาการบริหารจัดการ และบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานเปิดว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียง จะได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยี Cloud จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวลดต้นทุนการบริการ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและซอฟต์แวร์ และยังสามารถให้บริการที่ดีขึ้นต่อนักท่องเที่ยวด้านความสะดวกรวดเร็วและความคล่องตัว
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ส่วนแสดงโซลูชั่น Cloud Tourism สัมมนาระดับผู้บริหาร สัมมนาด้านเทคนิค การจับคู่ธุรกิจหรืองานด้านเครือข่าย การสาธิตทดลองใช้ซอฟต์แวร์และการทดลองใช้ซอฟต์แวร์จริง
 
7 พฤศจิกายน 2555 , 15:21 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่