สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เตรียม 3 กิจกรรมทางดาราศาสตร์รับลมหนาว

  
     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เตรียมเปิด 3 กิจกรรมทางดาราศาสตร์รับลมหนาว พร้อมเปิดตัว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า 3 กิจกรรมหลักที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สดร. เตรียมจัดเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน คือ มุ่งเน้นการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทุกระดับ หวังให้กิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะช่วยจุดประกายให้คนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์ สนใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัว และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล กิจกรรมแรก คือ ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กิจกรรมที่สอง คือ การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ กิจกรรมสุดท้าย คือ เปิดฟ้า...ตามหาดาว เป็นกิจกรรมดูดาวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม โดย ครั้งที่ 1 และ 2 กำหนดจัดในวันที่สามารถสังเกตฝนดาวตกลีโอนิดส์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 และฝนดาวตกเจมินิดส์ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ ดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงสุดในประเทศไทย พร้อมพาชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดย สดร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 มกราคม 2556
สำหรับกิจกรรม เปิดฟ้า..ตามหาดาว กำหนดจัดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น แนะนำการดูดาวอย่างง่ายๆ และการสังเกตวัตถุท้องฟ้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยกิจกรรม เปิดฟ้า..ตามหาดาว กำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th
 
7 พฤศจิกายน 2555 , 16:26 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่