กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานนิทรรศการ Creative SMEs D-Day ปีที่ 2

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานนิทรรศการ Creative SMEs D-Day ปีที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ Creative SMEs D-Day ปีละ 2 ตามโครงการล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาสร้างสรรค์ในพื้นที่ ผ่านช่องทางสื่อรูปแบบต่าง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างกลไกก้าวสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทศิลปะ ประเภทสื่อ และประเภทสร้างสรรค์และออกแบบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นพื้นที่ร่ำรวยวัฒนธรรม มีความเป็นอัตลักษณ์ล้านนาที่มีเสน่ห์ การพัฒนาต่อยอดเชิงเศรษฐกิจจะสร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนในท้องที่ สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งออก หัตถอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้
ในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์สวยงามและเป็นสุดยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์ Creative Lanna การประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัด ของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งทางจังหวัดจะนำไปเป็นต้นแบบของที่ระลึกประจำแต่ละจังหวัดด้วย
ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่ ///////////// 7 พ.ย.55
 
7 พฤศจิกายน 2555 , 17:20 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่