โครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวงประจำปี 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ งานโครงการหลวง 80 พรรษา มหาราชินี

  
    โครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวงประจำปี 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ งานโครงการหลวง 80 พรรษา มหาราชินี พบกิจกรรมกาแฟในสวน ไฮไลท์สำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้การผลิตกาแฟของโครงการหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ งานโครงการหลวง 2555 เปิดเผยว่า มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงาน โครงการหลวงแฟร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคม และเตรียมจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องด้วย เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า งานโครงการหลวง 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อเผยแพร่ จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของโครงการหลวง
ในส่วนของกิจกรรม ปีนี้ มีการเพิ่มเติมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏจากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า การสาธิตการประกอบอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง และกิจกรรมกาแฟในสวน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการผลิตกาแฟของโครงการหลวง ขณะนี้ คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ได้เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดงานอย่างเต็มที่
 
8 พฤศจิกายน 2555 , 11:50 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่