ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0% ต่อปี นานสูงสุด 9 เดือน
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า จากนโยบายธนาคารที่ต้องการมุ่งเน้นขยายสาขาให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเตรียมเปิดสาขาใหม่ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถือเป็นแห่งที่ 5 ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารได้อย่างครบวงจร เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้ ทั้งนี้ ในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤศจิกายน 2555 นอกจาก โครงการเงินฝากเพื่อรายย่อย เงินฝากประจำ 4 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีแล้ว ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี รับฟรีบัตร ATM ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก กลุ่มลูกค้าโครงการ Fast Track /LTF และกลุ่มวิชาชีพพิเศษ เสนอดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี นาน 9 เดือนแรก นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป เสนออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 นาน 6 เดือนแรก
โดยสาขาถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 6/1-2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5340 0661-70 หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2645 9000 หรือที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th
 
8 พฤศจิกายน 2555 , 12:11 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่