อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้ง 3 พระองค์ ในปีมหามงคล 2555
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงาน เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์2555 (Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek 2012) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. จำนวน 90 วัน ภายใต้ชื่องาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใต้ร่มฟ้าพระบารมี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการจัดงาน จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้ ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทั้ง 3 พระองค์ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นิทรรศการ 80 พรรณไม้งามโครงการหลวงและนิทรรศการสายใยรัก มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์พืชสวนไทยและพืชท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจสีเขียว นิทรรศการ กุหลาบ : ราชินีแห่งดอกไม้ นิทรรศการ โลกแมลง : กิ่งไม้เดินได้ (Walking Stick) นิทรรศการกล้วยไม้ นิทรรศการเรื่องกล้วยกล้วย นิทรรศการ สมุนไพร คลายหนาว มีการจัดแสดงพืชแปลกพืชหายากในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนกล้วยไม้ และสวนบอนไซ มีการจัดแสดงสวนนานาชาติและสวนองค์กร มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดสวนถาด เทคนิคการเลี้ยงแมลง : ตั๊กแตนและผีเสื้อและการให้ความรู้ในฐานเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายภาพเบื้องต้น
สำหรับในช่วงงานเทศกาลดอกไม้บานทั้ง 90 วัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดและตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียมและไฮเดรนเยีย โดยคัดเลือกพันธุ์พิเศษและเพาะบนพื้นที่บนดอยสูงของโครงการหลวงที่มีอากาศหนาวเย็นเพื่อให้ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์ งดงาม มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ การแสดงดนตรีในสวน การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ นอกจากนั้นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังได้เตรียมกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ เช่น การจัดงานวันคริสต์มาส กิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การประกวดนางฟ้าและกามเทพน้อยในวันวาเลนไทน์ แฟชั่นโชว์ผ้าไหมและการ์ล่าดินเนอร์ การเชิดสิงโต วันตรุษจีน รวมทั้ง การประกวดถ่ายภาพและภาพประทับใจ สำหรับพิธีเปิดกำหนดจัดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานราชพฤกษ์ โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิด
 
8 พฤศจิกายน 2555 , 13:20 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่