กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เปิดศูนย์แสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ศูนย์แสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการ Lanna Green Clean Creative Festival 2012 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างเวทีนำเสนอผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้มวลรวมจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว การออกแบบสินค้า หัตถกรรม และสื่อ Digital Content ต่างๆ โดยมีการคัดเลือกและรวบรวมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการมาจัดแสดงในศูนย์แสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ Lanna Creative Product Center โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดง เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความแตกต่างและโดดเด่นจากท้องตลาด โดยการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ หรือ Lanna Creative Product Center ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 1 นอร์ทเทิร์นวิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ถึง 20 มกราคม 2556
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์แสดงสินค้าแห่งนี้เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของสินค้าด้านหัตถกรรม ซึ่งเป็นสินค้าที่โดดเด่นภาคเหนือ ต้องเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยนำการวิจัย เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ช่วยสนับสนุน
นอกจากการคัดเลือกและรวบรวมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มาจัดแสดงแล้ว เมื่อวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ยังมีการสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโลกออนไลน์ อีกด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2555 , 16:10 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่