เปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอยอินทนนท์

  
     เปิดแล้วเทศกาลท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่าทุกปี เนื่องจากอากาศหนาวเย็นเร็ว ขอเชิญมาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น ไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวและวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ณ สนามโรงเรียนบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลงไหลและเดินทางไปเยือนทุกปี โดยปีนี้ฤดูหนาวมาเร็วกว่าทุกปี คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดอยอินทนนท์จะมากกว่าปีที่ผ่านมาในระยะเดียวกันซึ่งมีปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งจะได้สัมผัสทั้งอากาศหนาวเย็น จนถึงเป็นน้ำค้างแข็งในบางวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ดอกไม้ ผักผลไม้ พืชเมืองหนาว และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การจัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงความพร้อมของดอยอินทนนท์ในการรองรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมามากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศหนาวเย็น โดยอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ได้มีระบบการจองผ่านเว็บไซต์ มีเอกชนเปิดโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ทเพิ่มหลายแห่ง และยังมีบ้านพัก โฮมสเตย์ โดยชุมชนและชาวบ้าน บริหารจัดการ โดยการมีหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแล จนได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งนาขั้นบันได ไร่สตอเบอรี่ ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเช่นกัน
 
9 พฤศจิกายน 2555 , 07:05 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่