รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยัน รัฐบาลดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเปลี่ยนสมดุลประเทศระยะยาว

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยัน รัฐบาลดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเปลี่ยนสมดุลประเทศระยะยาว ขอให้ประชาชนมั่นใจ และพร้อมอธิบายในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าสถานการณ์ การเงินของประเทศไทยในขณะนี้ยังมั่นคงขอให้ประชาชนมั่นใจ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจในโลกตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้นมาระยะหนึ่ง ปัจจุบันมีความทรงตัวในระดับหนึ่ง โดยปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาเกิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปส่งผลอย่างชัดเจนในระยะเวลาปีเศษ ขณะนี้ทุกฝ่ายตระหนักและเตรียมพร้อมรองรับ ล่าสุดเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มดีขึ้น อัตราการว่างงานลดลง จากนโยบายการเงินเพิ่มเงินเข้าสู่ระบบ ลดอัตราดอกเบี้ยลง เป็นการกระตุ้นการลงทุน ขณะที่ยุโรปมีหนี้สาธารณะสูง โดยประเทศในกลุ่มยุโรปดูแลกันเองและอยู่ในภาวะประคับประคองได้ ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่งผลให้อัตราการส่งออกของไทยไม่สูง เนื่องจากไทยและประเทศในเอเชีย ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เศรษฐกิจของประเทศขึ้นกับการส่งออก อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทย และประเทศในแถบเอเชีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้วางนโยบายใหม่ โดยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ โดยเฉพาะจีนได้เพิ่มค่าแรงในประเทศ ทำให้กำลังซื้อในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ผู้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ขณะที่ไทยมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการมีรายได้ดี ก็สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น เศรษฐกิจเข้มแข็ง คนว่างงานมีน้อย อุตสาหกรรมเติบโตได้ดี ในระยะต่อไปต้องเพิ่มสมดุลเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ใช้แรงงาน และเพิ่มค่าจ้างตามมา ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาล ว่าทุกนโยบายที่ดำเนินเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนสมดุลประเทศในระยะยาว โครงการต่าง ๆ ได้ศึกษาอย่างดี เช่นโครงการรับจำนำข้าว ยืนยันว่ามาถูกทางแล้ว ราคาส่งออกข้าวของไทยดีที่สุดในโลก ปริมาณส่งออกก็เพิ่มขึ้น และมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่ดี การช่วยเหลือทั้งระบบ ทั้งผู้ประกอบการ ไปจนถึงผู้มีรายได้น้อย ในภาพรวม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านที่จะมีขึ้น เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ฝ่ายค้านสงสัยเรื่องใดก็ใช้เวทีนี้ถาม เพื่อรัฐบาลจะได้ตอบให้เข้าใจ แทนที่จะเล่นการเมืองนอกสภา
 
9 พฤศจิกายน 2555 , 13:05 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่