อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมวิชาการ เส้นทางสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว

  
     อธิบดีกรมอนามัย ขับเคลื่อนเส้นทางสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว พบปัญหาสุขภาพของคนในภาคเหนือ ยังป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เส้นทางสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ คุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนให้เกิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว สาธารณสุขอำเภอนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะประยุกต์กลวิธีในการขับเคลื่อนให้สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภอทุกกลุ่มวัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ มีทักษะในการสร้างเสริมให้ตนเองมีสุขภาพดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาสุขภาพของคนในภาคเหนือ คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยังคงต้องเฝ้าระวัง เพราะพบมากในขณะนี้
สำหรับปัญหาสาธารณสุขสำคัญ 10 อันดับที่พบใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ โรคเบาหวาน ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย อัตรามารดาเสียชีวิตสูง การดูแลผู้สูงอายุ ผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ปัญหาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการขยะ ภาวะโลกร้อนและฟันผุในเด็ก
 
9 พฤศจิกายน 2555 , 14:09 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่