ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การเปิดเดินรถสี่ล้อแดง สามเส้นทางเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การเปิดเดินรถสี่ล้อแดง สามเส้นทางเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว สนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และประเพณียี่เป็ง
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทดลองเปิดให้บริการเดินรถโดยสารสี่ล้อแดง สามเส้นทาง แต่ละเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาในการเดินทาง เส้นทางละประมาณ 30 นาที โดยจะมีรถเส้นทางละ 10 คัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ส่วนวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. รถออกทุกๆ 20 นาที ค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสาย นักเรียน นักศึกษะ พระภิกษุ สามเณร 10 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ และประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเชียงใหม่ ปีใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การเปิดเดินรถดังกล่าวจะประเมินผลทุกๆ 15 วัน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้หากมีผู้โดยสารมาก ก็จะจัดรถเพิ่ม และขยายเวลาการให้บริการ หากได้รับเสียงตอบรับที่ดี ก็อาจจะเปิดเส้นทางเพิ่ม เพื่อสนองความต้องการของประชาชนด้วย เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการเดินรถในครั้งนี้
 
10 พฤศจิกายน 2555 , 14:49 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่