กิจกรรมรวมพลคนพุทธฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

  
     พุทธศาสนิกชนหลายพันคนร่วมปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ในกิจกรรมรวมพลคนพุทธฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
นายพายัพ ชินวัตร ตัวแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลคนพุทธฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อฉลองเนื่องในโอกาส 2600 ปีของการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนรวมพลังปรองดอง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวร่วมงานและปฏิบัติธรรมข้ามวันข้ามคืนหลายพันคน จนเต็มลานเบื้องหน้ากู่เจ้าหลวง และพระเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง
ในงานมี 2 วัน มีกิจกรรมประกอบด้วยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมเมธี โฆษกมหาเถระสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ สวดมนต์ทำวัตรเย็น การเสวนาเรื่องสื่อพระพุทธศาสนากับการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฟังธรรมบรรยายต่อเนื่องจนสว่าง โดยพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย พระสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง บรรยายธรรม 2 ธรรมมาส โดยพระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) และพระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ฟังธรรมบรรยายโดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโรและรูปอื่น ๆ ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ฟังอนุโมทนากถา โดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และทำพิธีทอดถวายผ้าป่าบำรุงสถานที่
 
10 พฤศจิกายน 2555 , 18:38 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่