จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงาน กาดล้านนา บัวตองบาน สานไมตรีไทย-ญี่ปุ่น

  
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมภาคีเปิดงาน กาดล้านนา บัวตองบาน สานไมตรีไทย-ญี่ปุ่น อย่างยิ่งใหญ่ หวังให้พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายคาสึโอะ ชิบาตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน นายอำเภอขุนยวม นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน กาดล้านนา บัวตองบาน สานไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงแบบผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมล้านนา ญี่ปุ่น และไทใหญ่ เช่น การตีกลองไทโกะแสดงร่วมกับการตีกลองแบบไทใหญ่ การปล่อยโคมลอยติดสัญลักษณ์ธงชาติไทยและญี่ปุ่น การวางพวงหรีดบริเวณอนุสรณ์สถาน ทั้งการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณงานด้วยโคมไฟญี่ปุ่น และโคมล้านนา การพับกระดาษโอริงามิ การตัดกระดาษของไทใหญ่ การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าที่ระลึกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศญี่ปุ่น คอนเสิร์ต คณะเทอดไท ชัยนิยม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอขุนยวม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสถานที่รำลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่เดินทางมาตั้งค่ายพักแรมที่ขุนยวมเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีภาพความโหดร้ายของสงคราม การสู้รบ แต่เป็นภาพแห่งความผูกพันและมิตรภาพระหว่างกันของสองชนชาติ กลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้น ยาวนานตราบจนปัจจุบัน
 
10 พฤศจิกายน 2555 , 22:01 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่