จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2555

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2555 เปิดให้ประชาชนผู้สนใจจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่กำหนดผ่อนปรน ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่าย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2555 บริเวณจุดต่างๆ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้แพร่หลาย
ทั้งนี้ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(งานเทศกิจ) มีหน้าที่ในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการจัดระเบียบเพื่อควบคุมปัญหาเกี่ยวกับกรณีหาบเร่ แผงลอย ในบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวของถนนสาธารณะ ทั้งถนนวังสิงค์คำ ถนนวิชยานนท์ ถนนไปรษณีย์ ถนนท้ายวัง ถนนท่าแพ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน และถนนเจริญราษฎร์ ได้กำหนดจุดบริเวณห้ามจำหน่ายสินค้าและจุดบริเวณผ่อนปรนให้จำหน่ายสินค้า โดยประชาชนผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้าในบริเวณที่กำหนดผ่อนปรน สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยประชาชนหรือผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตจำหน่ายสินค้าต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมีนโยบายว่า ตรวจจับ – ปรับจริง โดยมีข้อปฏิบัติ คือ ห้ามจำหน่ายดอกไม้เพลิง ประทัด โคมลอย ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านหรือสโมสร ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล สโมสรหรือจัดเลี้ยงตามประเพณี ด้านการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของผู้ขอรับการอนุญาต สามารถดำเนินการได้ ณ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(งานเทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ในวันเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 2175-76
 
12 พฤศจิกายน 2555 , 16:05 น. , อ่าน 1309  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่