ลำไยสดของไทยตกค้างที่อินโดนีเซียกว่า 18000 ตัน

  
     ลำไยสดของไทยตกค้างที่อินโดนีเซียกว่า 18,000 ตัน เนื่องจากทางการอินโดนีเซียมีนโยบายเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนำเข้า ซึ่งทางการไทยกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือ โดยอาจจะต้องจัดคณะเข้าไปเจรจา
นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลไม้ ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ส่งออกลำไย เปิดเผยข้อมูลว่า มีปัญหาลำไยสดของไทยตกค้าง 75 ตู้คอนเทรนเนอร์ที่ท่าเรือประเทศอินโดนีเซีย หรือกว่า 18,000 ตัน ยังไม่ได้ประเมินมูลค่า สาเหตุสำคัญมาจากการที่อินโดนีเซียเปลี่ยนกฎเกณฑ์ นโยบายการนำเข้า หลายเรื่อง เช่น สินค้าเกษตรที่อนุญาตนำเข้าต้องเป็นไปตามโควตา สุขอนามัยพืชและสัตว์ แมลง เป็นต้น ส่งผลให้ลำไยตกค้างจำนวนนี้ และยังมีลำไยที่อยู่ระหว่างเดินทางอีก เบื้องต้นจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดคณะระดับรัฐมนตรีไปเจรจากับภาครัฐของอินโดนีเซีย และจะประสานไปยังทูตพาณิชย์กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจรจาผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยด่วน เพราะหากปล่อยเวลาเนิ่นนาน ผลผลิตลำไยก็จะเสียหาย
สำหรับลำไยที่ส่งไปอินโดนีเซียนั้นคุณภาพคนละแบบกับที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและยังไม่มีข้อมูลว่าลำไยที่อยู่ระหว่างส่งอีกจำนวนเท่าใด ประกอบกับลำไยนอกฤดูกำลังจะออก จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
ธนวันต์-ธีระรัตน์-ภาชินี สวท.เชียงใหม่ //////// 12 พ.ย.55
 
12 พฤศจิกายน 2555 , 16:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่