อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555

  
     อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษล้านนาของชาวเชียงใหม่
เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ กรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และนายกิจจาย ชัยอาจ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย กรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ กล่าวว่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ร่วมกับอำเภอจอมทอง นำโดยนายสุรชัย มณีประกร นายอำเภอจอมทอง คณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์และสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง กำหนดจัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ณ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิด และภายในงานจะประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ขบวนแห่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอจอมทองและใกล้เคียง โดยเริ่มตั้งขบวนบริเวณสถานีควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ นอกจากจะเป็นประเพณีที่บวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์แล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติฯ รำลึกถึงคุณงามความดี และร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษล้านนาของชาวเชียงใหม่
งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องด้วยวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นปีที่ 16
 
13 พฤศจิกายน 2555 , 14:06 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่