สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และนายวัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานกรรมการธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยกล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง(นานาชาติ) ชมรมคนไทยและนานาชาติรักประเทศไทย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ภายใต้ชื่องาน ไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมกับการจัดงานเทศกาลดอกไม้บาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 16.30-21.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานจะมีการเดินขบวนพาเหรด วัฒนธรรมไทยและนานาชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงศิลปะดนตรีของชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรีนานาชาติ การแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ
 
13 พฤศจิกายน 2555 , 14:40 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่