3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้า 4 รางวัล จากงาน Asia Star Packaging Awards 2012

  
     3 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คว้า 4 รางวัล จากงาน Asia Star Packaging Awards 2012 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดการประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2555 ThaiStar Packaging Awards 2012 โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CDA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประกวดภายใต้หัวข้อ บรรจุภัณฑ์ไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายธนการ พงษ์ดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอิชยา ศรีใจวงษ์ รางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่ นายชัยเทพ ปติวัน นายสุขุมพัฒน์ เพียรนา นางสาวนริสสา สุริยะ นายครรชิต ฟูกัน นายณัฐวุฒิ อินมนหาญ นายสิทธิ์ศักดิ์ น้ำสา และทั้ง 8 นักศึกษาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันประดับเอเชีย AsiaStar 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา และคว้าอีก 4 รางวัลจาก 3 นักศึกษา ได้แก่ นายธนากร พงษ์ดา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล จากผลงาน ฮิมปิง บรรจุภัณฑ์เรือหางแมงป่องจำลอง และผลงาน M-Crownบรรจุภัณฑ์แจกันเซรามิก นางสาวอิชยา ศรีใจวงค์ รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน Home Candle บรรจุภัณฑ์เชิงเทียนเซรามิก นายครรชิต ฟูกัน รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน Salaklai บรรจุภัณฑ์เชิงเทียนไม้แกะสลัก โดยได้รับรางวัลจาก Mr.Safi Ullah Chowdhury President of ASIAN PACKAGING FEDERATION
 
13 พฤศจิกายน 2555 , 15:25 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่