13 ชุมชน 39 วัดในเขตคูเมืองเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

  
     13 ชุมชน 39 วัดในเขตคูเมืองเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถนนช้างม่อยและรอบคูเมืองชั้นใน เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
นางอุมาพร ทองเพ็ญ ประธานชุมชนวัดทรายมูล กล่าว ณ ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า 13 ชุมชน 39 วัดในเขตคูเมืองเชียงใหม่ และ 20 ภาคี เตรียมจัดงาน ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะมีการสวดมนต์อธิษฐานจิตก่อนต๋ามผางปะติ๊ด ณ วัดหนองคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุมชนช้างม่อย สมาคมบัณฑิตล้านนา จากนั้น เวลา 19.00 น. จะเริ่มต๋ามผางปะติ๊ด พร้อมกัน ที่ถนนช้างม่อยและรอบคูเมืองชั้นใน โดย 13 ชุมชนในเขตคูเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมบริจาคผางปะติ๊ดที่วัดพันเตา วัดพันอ้นและวัดทรายมูลเมือง
นอกจากนี้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะมีการทำกระทงสาย ฟังคนเฒ่าเล่าเรื่องบะเก่า ที่อาคารโรงแรมศรีประกาศ โดยชมรมศรีสร้อยฮิมปิง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. งานสืบฮีต โตยฮอย โกมลอยบ่ะเก่า ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย และเวลา 16.00 น. การประกวดกระทงใบตอง ที่วัดพันอ้น โดยชมรมผู้สูงอายุเชียงใหม่
 
13 พฤศจิกายน 2555 , 16:38 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่