ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีตักบาตรน้ำอ้อยในประเพณีสิบสองเป็ง

  
     พุทธศาสนิกชนศรัทธาวัดแสนฝาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบพิธีตักบาตรน้ำอ้อย น้ำตาล ข้าวสารอาหารแห้ง และบำเพ็ญกุศลในวันสิบสองเป็งหรือวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวล้านนา ซึ่งจะนับเดือนเร็วกว่าปีปฏิทิน 2 เดือน โดยวันนี้(7 ก.ย.49) ถือเป็นวันพระใหญ่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ชาวล้านนาจะทำบุญบำเพ็ญกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ และวิญญาณไร้ญาติ ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมานานกว่าร้อยปีแล้ว ในวันนี้พบว่าวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีศรัทธาประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งไปใส่บาตรทำบุญตามวัดต่าง ๆ เช่นกัน
 
8 กันยายน 2549 , 11:42 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่