จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในรอบ 10-30 ปีอันจะส่งผลต่อการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก

  
     นายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าสองร้อยคนร่วมระดมความคิดเห็น ทั้งนี้เพราะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดขึ้นประจำทั่วโลก ประเทศในซีกโลกเหนือมักมีการแพร่ระบาดในฤดูหนาวช่วงปลายปี ส่วนประเทศซีกโลกใต้มีการระบาดกลางปี ในอดีตทุก ๆ 10-30 ปี จะเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 20-40 ล้านคน ในปี พ.ศ.2461-2462 และในปี 2546-2548 ได้เกิดไข้หวัดนกระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เคยมีการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2547 ที่อำเภอสันกำแพง สารภี และหางดง และทำลายสัตว์ปีกไปกว่า 8 แสนตัวใน 9 อำเภอมาแล้ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการซ้อมแผนเฝ้าระวังทั้งไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ป้องกันปัญหาไข้หวัดนก ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการรายงานผลทุกวันและประชุมสรุปสถานการณ์ทุกวันอังคาร ซึ่งเท่าที่ผ่านมายังไม่พบคนหรือสัตว์ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกอีกเลย
 
8 กันยายน 2549 , 11:44 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่