สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมพร้อมดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีพลตำรวจตรีจรัมพร สุระมณี รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นวิทยากร ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2549-31 มกราคม 2550 ซึ่งจะมีพระประมุขของต่างประเทศ และบุคคลสำคัญมาร่วมงานจำนวนมาก ประกอบกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะงานมหกรรมพืชสวนโลกฯเป็นงานระดับโลกที่มีแขกสำคัญ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 เดือน ซึ่งต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด
 
9 กันยายน 2549 , 02:05 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่