มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมดำเนินการจัดประกวดไม้ตัดดอกและไม้กระถาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

  
    การประกวดที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย นับเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกระดับ เอ 1 ซึ่งการประกวดไม้ตัดดอกและไม้กระถาง ก็เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ที่บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นระดับ A1 เนื่องจากเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก และมีกิจกรรมภายในงานอย่างหลากหลายครบครัน
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดงานคือการประกวด และต้องเป็นการประกวดระดับนานาชาติ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานจะประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลกเพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมประกวด
ทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดไม้ตัดดอกและไม้กระถางนั้น ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่า ไม้ดอกไม้ประดับนั้นนอกจากเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ การจัดประกวดครั้งนี้จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะแสดงถึงความสามารถของผู้นิยมไม้ประเภทนี้
สำหรับการประกวดไม้ตัดดอกและไม้กระถาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารนิทรรศการ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ให้รีบติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0-2686-7272 หรือที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2473 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2549 นี้
 
10 กันยายน 2549 , 16:28 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่