ครูสมาธิ ศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 2600 คน เดินสมาธิที่ดอยอินทนนท์และสวดมนต์ภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     ครูสมาธิ ศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 2600 คน เดินสมาธิที่ดอยอินทนนท์และสวดมนต์ภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ที่วัดเทพเจติยาจารย์ (น้ำตกแม่กลาง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บรรดาศิษยานุศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พระมหาเถระนักปฏิบัติชื่อดังอายุ 93 ปี ศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยได้จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ อบรมครูสมาธิทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาแล้ว 30 รุ่น โดยคณะจากจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล และจากสาขาทั่วประเทศ 2600 คนได้มาเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมภาวนาสวดมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนาธรรมฐาน ตามแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามเส้นทางเดินขึ้นดอยอินทนนท์ จากหลังน้ำตกแม่กลางขึ้นไปจนถึงลานหินและน้ำตกใจกลางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งนำคณะครูสมาธิมาปฏิบัติธุดงควัตรครั้งนี้ เจริญพรว่าเป็นรอบปฏิบัติครั้งที่สองในรอบปี หลังจากหลวงปู่วิริยังได้ดำเนินการมาแล้ว 20 ปี มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 2,600 คน โดยในรุ่นนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน รวมทั้งผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งขอเป็นการปฏิบัติธรรมไม่เป็นเผยตัว ได้ขึ้นมาดอยอินทนนท์ เพื่อเดินธุดงค์ทำสมาธิขัดเกลาจิตใจ คณะได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษาและ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา จากนั้นได้เดินเท้าขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ทางด้านทิศตะวันตกของน้ำตกแม่กลาง จนถึงลานผีฟ้อนได้ตั้งจุดประกอบพิธีถวายราชสดุดี และเจริญพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้ง ก่อนเดินเท้าไปตามสันเขา จนถึงต้นลำธารน้ำตกแม่กลาง พำนักในเขตป่าที่เงียบสงบ ภาคค่ำมีกิจกรรมทดสอบการปฏิบัติธรรม และการอยู่รุกขมูล และเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น
หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ของหลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร ใช้เวลาเรียนสมาธิ 6 เดือน ปฏิบัติสมาธิ 6 เดือน และต้องร่วมเดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ด้วย ซึ่งหลวงปู่พระธรรมมงคลญาณ มาทำสมาธิที่ดอยอินทนนท์ เมื่อปี 2529 จนหายจากอาการอาพาธ โดยพบว่าบริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธุดงควัตรตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่สำคัญคือเป็นไปตามพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์สาวกอยู่รุกขมูล การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติตัดขาดจากโลกภายในทั้งปวงทำให้จิตเป็นสมาธิ เป็นการสั่งสมพลังจิต หากสามารถเพิ่มพลังจิตได้มากถึง 1 ล้านยูนิต ชีวิตนี้ก็จะมีความสุขไปจนถึงภายภาคหน้า เป็นการปฏิบัติด้วยตนเอง และได้อานิสงส์ด้วยตนเอง จึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งจำนวนมาก ขณะนี้หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร พำนักอยู่ที่ประเทศแคนาดา ปลายเดือนมีนาคม 2556 จะพาครูสมาธิชาวต่างชาติมาเดินธุดงค์พร้อมกับพระเจสันยัง อดีตนักร้องชื่อดัง ที่ผันกายเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 
6 ธันวาคม 2555 , 19:44 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่