เปิดงานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 สนองนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐ

  
    อาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดย 7 สถาบันการศึกษาร่วมจัดงานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 สนองนโยบายแก้ปัญหาความยากจน มีกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการฝึกอาชีพระยะสั้นถึง 28 อาชีพ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 7 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนมีวิชาชีพในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว หรือหารายได้เสริมจากการทำงานประจำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวคิด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอาชีพระยะสั้น 28 อาชีพ การแสดงนิทรรศการอาชีพที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ของประชาชน การแสดงนิทรรศการพร้อมสาธิตกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนดีศรีอาชีวะ นักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพดีเด่น นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีตลอดงานอีกด้วย
 
11 กันยายน 2549 , 12:18 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่