จัดอบรมเข้มข้นต่อยอดตามหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

  
    อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การจัดการขยะจะได้ผลดีต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน โดยมีการจัดอบรมเข้มข้นต่อยอดตามหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน (GTZ) และเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกได้นำเสนอผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนในพื้นที่
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ปัญหาขยะเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการจัดการแตกต่างกันไป โดยเทศบาลนครพิษณุโลกที่ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน สามารถสร้างรูปแบบร่วมกับชุมชนได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของการจัดการขยะอยู่ที่การลดปริมาณ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน
สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนี้ ได้เริ่มต้นหลักสูตรที่ 1 ระหว่างปี 2548 – 2549 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งสองจังหวัดเข้าร่วมโครงการจำนวน 81 แห่ง และได้มีการคัดเลือกเพียงจังหวัดละ 10 องค์กรเข้ารับการอบรมเข้มข้นในหลักสูตรที่ 2 ครั้งนี้ โดยจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลนครพิษณุโลก ในวันที่ 12-13 กันยายน 2549 นี้
 
11 กันยายน 2549 , 15:43 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่