ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามข้อปัญหาและทางแก้ไข ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  
     ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ รับฟังปัญหาและทางแก้ไข ล่าสุดจะมีการสับเปลี่ยนที่พักนักกีฬาให้ใกล้สนามแข่งขันมากยิ่งขึ้น ภาพรวมทุกฝ่ายพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขแบบรายวัน ที่ผ่านมา พบปัญหาบ้างเล็กน้อย ได้แก่ จะมีการสับเปลี่ยนที่พักนักกีฬาให้ใกล้สนามแข่งขันมากยิ่งขึ้น ประสานด้านการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่สนามแข่งขันให้รวดเร็วขึ้น เรื่องการได้รับบาดเจ็บของนักกีฬา ให้โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นหลักในการรักษา และบริการจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ER) ในสนามแข่งขัน ทุกปัญหามีการแก้ไขทั้งหมดแล้ว จากนี้ จะมีการประชุมแบบวันเว้นวัน จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน สำหรับพิธีปิดได้เตรียมพร้อม โดยจะมีการแสดงที่ตระการตา เช่นเดียวกับพิธีเปิด และเชิญชวนประชาชนร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่แข่งขันเสร็จแล้ว ยังคงท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น มีสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมไว้รองรับ และครอบครัวของนักกีฬา ยังได้ถือโอกาสท่องเที่ยวด้วย
 
12 ธันวาคม 2555 , 15:33 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์-ภาชินี สวท. เชียงใหม่