รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ เดือนมกราคม 2556 เตรียมจัดสนามแข่งขันให้อยู่ในเขตเมืองทั้งหมด

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ต้อนรับทัพนักกีฬาคนพิการ ในกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ เดือนมกราคม 2556 และจัดสนามแข่งขันให้อยู่ในเขตเมืองทั้งหมด
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมาธิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเตรียมการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ทุกด้าน จัดเตรียมบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักกีฬาไปถึงสนามได้สะดวกทันเวลา ทุกฝ่ายได้เตรียมการจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาประกอบ และเตรียมพิธีเปิด ปิด ที่โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเตรียมสนามแข่งขันทุกแห่งไว้ในเขตเมืองทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เวียงพิงค์เกมส์ กำหนดจัดในวันที่ 15-19 มกราคม 2556 ใน 18 ชนิดกีฬา มีคำขวัญการแข่งขัน คือ มิตรภาพ เอื้ออาทร เสมอภาค เวียงพิงค์เกมส์ สัญลักษณ์นำโชค คือ ช้าง ภูมิใจ๋
 
12 ธันวาคม 2555 , 15:37 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์-ภาชินี สวท. เชียงใหม่