งานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

  
     งานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระดมผู้จำหน่ายกว่า 400 คูหา จำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดสูงสุดร้อยละ 40
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 1 ณ สนามด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า งานดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน ด้านการจับจ่ายใช้สอย ในราคาที่เป็นธรรม ยกระดับรายได้และลดรายจ่ายประชาชน การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาคครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 400 คูหา สินค้าคุณภาพดี และจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20-40
งานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษใน 3 ช่วงเวลา คือ 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่เบอร์ 2 จากราคาปกติถาดละ 85 บาท ลดเหลือ 60 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ปกติราคาขวดละ 42 บาท เหลือ 27 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากราคาปกติกิโลกรัมละ 23.20 บาท เหลือกิโลกรัมละ18 บาท หมูเนื้อแดงจากราคาปกติกิโลกรัมละ 120 บาท เหลือกิโลกรัมละ 70 บาท ข้าวสารหอมมะลิชนิด 5 กิโลกรัมจากราคาปกติถุงละ 170 บาท ลดลงเหลือถุงละ 120 บาท
กนกรัตน์-ธีระรัตน์-ภาชินี สวท.เชียงใหม่///////////////////////////////12-12-55
 
12 ธันวาคม 2555 , 17:31 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่