สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม เปิดตัวโชว์รูมล้านนาคอลเลคชั่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

  
     สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม เปิดตัวโชว์รูมล้านนาคอลเลคชั่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบโชว์รูมแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ หรือ สวทช. แถลงข่าวเปิดโชว์รูม ล้านนาคอลเลคชั่น ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สวทช.ภาคเหนือได้จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เพื่อนำเอกลักษณ์ล้านนามาประยุกต์ สร้างสรรค์เพื่อผสมผสานความงดงามของล้านนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยเบื้องต้นได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการ 6 บริษัทประกอบด้วย เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด บริษัทศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด บริษัทกระเบื้องไม้งาม จำกัด บริษัทเจอราร์ด คอลเลคชั่น จำกัด บริษัทภัทรบูรณ์ จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทบัวผัดแฟคทอรี่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบและจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางสาวปิยะฉัตร ไคร้วานิช รักษาการผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือกล่าวว่า สวทช.ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ต่อยอดการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยโชว์รูมล้านนาคอลเลคชั่นจะเป็นโชว์รูมกลางในการแสดงสินค้า ในรูปแบบ คอฟฟี่แกลลอรี่ ให้ประชาชนในเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าหัตถกรรมล้านนาที่ผ่านการคัดสรรที่ใช้เทคโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ อีกทางหนึ่ง
ในอนาคตจะมีการรับผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มด้วย ขณะเดียวกันเตรียมจัดโชว์รูมกึ่งถาวรที่ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของสินค้า และส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดสากลรองรับประชาคมอาเซียน
 
12 ธันวาคม 2555 , 19:18 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ภาชิณี สวท.เชียงใหม่