นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะออกตรวจความปลอดภัยอาหาร ปิ้ง ย่าง

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะออกตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ให้ความรู้ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารปิ้ง ย่าง แนะ ต้องทำให้สุกก่อนรับประทาน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาภิบาล สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจมาตรฐาน 15 ข้อ ที่ร้านกุ้งกระทะสุคนธา และตรวจการปนเปื้อน แบคทีเรียโคลิฟอร์มตัวอย่างอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร เริ่มตรวจเยี่ยมบูทปฏิบัติงานการตรวจ S12 ของเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มารับประทานอาหาร ให้คำแนะนำ แจกเอกสาร แนะนำการกินอาหารที่ปลอดภัย สาธิตการกินอาหาร ปิ้ง-ย่าง ที่ปลอดภัย ให้คำแนะนำการล้างวัตถุดิบ ให้สะอาดก่อนนำมาหมักหรือปรุง รวมทั้งมาตรฐานความสะอาดอื่นๆ ของผู้ประกอบการ มอบป้ายไวนิลคำแนะนำ คลอลีนสำหรับทำความสะอาดพื้น แช่เขียง และเบคกิ้งโซดา หรือ ผงฟู ล้างผัก
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ทั้งกระบวนการต้องเน้นความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร ผู้บริโภค ต้องดูแลตนเอง รับประทานอาหารสุกทุกครั้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านวัตถุดิบ ขณะที่ผู้บริโภค ต้องรู้วิธีในการทำให้อาหารสะอาด เช่น การล้างผักก่อนรับประทาน อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ลวก ต้องทำให้สุก เพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนรับประทานทุกครั้ง เพราะปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งต้องให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดเวลา
ด้านตารางการออกปฏิบัติการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายหมูกระทะ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดออกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ในร้านสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 แห่ง
 
13 ธันวาคม 2555 , 10:44 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่