คณะกรรมาธิการชาติพันธุ์เวียดนามเยือนจังหวัดเชียงใหม่

  
     รองประธานคณะกรรมาธิการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างประเทศทั้งสอง
ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นาย อย่าง อ้า จู้ รองประธานคณะกรรมาธิการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายสรุปนโยบายด้านชาติพันธุ์และการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น รองประธานคณะกรรมาธิการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แนะนำคณะจากเวียดนามซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาและข้าราชการที่ทำงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการหารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศทั้งสอง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดกันมากขึ้น
สำหรับนโยบายด้านกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับรัฐบาลเวียดนาม โดยคณะกรรมาธิการชาติพันธุ์แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการทำงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้ชิดมากกันยิ่งขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนการเยือน โดยฝ่ายเวียดนามได้มาเยือนไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ส่วนฝ่ายไทย ได้เดินทางไปเยือนเวียดนามแล้ว 1 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการเดินทางมาเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ของ คณะกรรมาธิการกลุ่มชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหน้าที่และอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่พอดี และยังอยู่ในช่วงของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41”เชียงใหม่เกมส์” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่ในระยะนี้มีความคึกคักเป็นพิเศษ
 
13 ธันวาคม 2555 , 10:51 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่